16 Nisan 2014 Çarşamba

Ermeni Soykırımında öldürülen Ermeni gazeteci, yazar ve aydınların listesidir…

Ermeni Soykırımında öldürülen Ermeni gazeteci, yazar ve aydınların listesidir...

Necati ABAY
Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu (TGDP)’nin Sürgündeki Temsilcisi
16 Nisan 2014

24 Nisan 1915’te, İstanbul’da Osmanlı İmparatorluğu’nun İttihat ve Terakki hükümetince Ermeni tehciri (sürgün) için düğmeye basıldı.
24 Nisan 1915, Ermeni ulusu ve dünya halklarının belleğine Ermeni soykırımının başlangıç tarihi olarak kazındı.
1915-1917 yılları arasında İttihat ve Terakki yönetimine bağlı dönemin kontrgerilla örgütü olan Teşkilat-ı Mahsusa çetelerince 1 milyon civarında Ermeni katledildi.
Birkaç yıl süren katliam sonucunda Mezopotamya topraklarının kadim halklarından Ermeni halkı Anadolu topraklarında yok edildi, silinip süpürüldü.
Soykırım kurbanları arasında Ermeni gazeteci ve yazarlar, aydınlar da bulunuyordu.
Adları Krikor Zohrab, Rupen Zartaryan’dı. Siamanto, Yervant Srmakeşhanlıyan’dı. Armen Doryan, Sarkis Minasyan’dı. Sayıları 32’yi buluyordu. Ya gözaltına alındıktan bir süre sonra cesetleri bulundu ya da kendilerinden bir daha haber alınamadı. Halen mezarlarının nerede olduğu da bilinmiyor...
Yaptığım araştırmayla ulaşabildiğim Ermeni Soykırımı kurbanı 32 Ermeni gazeteci, yazar ve aydının isimlerini, çalıştıkları gazete ve dergileri bilginize sunuyorum.
Ermeni Soykırımımın 99. yıldönümünde Soykırım kurbanlarını saygıyla anıyor, Soykırımın baş sorumlusu Osmanlı İmparatorluğunu, Soykırımı lanetlememekte direnen ve hatta sorumluluğunu fiilen üstlenen TC devletini ve Soykırımda pay sahibi olan uluslararası emperyalist güçleri kınıyorum...

SOYKIRIM KURBANI ERMENİ GAZETECİ, YAZAR VE AYDINLARIN LİSTESİDİR...

1-                 Kevork Ferid, Tasvir’i Efkar gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, akıbeti bilinmiyor.
2-                 Hovhannes Kazancıyan, gazeteci-yazar, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, akıbeti bilinmiyor.
3-                 Krikor Torosyan, Dizağik mizah dergisi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Akıbeti bilinmiyor
4-                 Sarkis Minasyan, Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ayaş, 5 Mayıs 1915
5-                 Sarkis Suin (Süngücüyan), İravunk (Hak) gazetesi, 1 Haziran 1915’te tutuklandı. Akıbeti bilinmiyor.
6-                 Nerses Papazyan, (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915
7-                 Harutyun Şahrigyan, Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, milletvekili, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915
8-                 Garabed Paşayan Khan, yazar, doktor, milletvekili, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915
9-                 Levon Larents, Tsayn Hayrenyats (Vatanın Sesi) gazetesi, Murc (Çekiç) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915
10-              Simpad Pürad, Pünig gazetesi, Kağapar (Fikir) dergisi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915
11-              Hampartsum Hampartsumyan, Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915
12-              Keğam Parseğyan, Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915
13-              Şavarş Krisyan, Marmnamarz (Beden Eğitimi) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915
14-              Siamanto (Adom Yarcanyan), Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915
15-              Armen Doryan, yazar, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915
16-              Sarkis Parseğyan (Şamil), Aşkhadank (Emek) gazetesi, Ankara 1915
17-              Yervant Srmakeşhanlıyan (Yerukhan), gazeteci-yazar, Harput, 1915
18-              Tılgadintzi (Hovhannes Hanıtyunyan), gazeteci-yazar, Harput 1915
19-              Gagik Ozanyan, Merzifon Halguni dergisi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Sivas 1915
20-              Mardiros H. Kundakçıyan, Ceride-i Şarkiye gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Kayseri’de idam edildi.
21-              Vıramyan (Onnig Tertsagyan), Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, Van, 1915
22-              Dikran Odyan (Aso), Yergir (Ülke) gazetesi, 1915
23-              K. Khajag (Karekin Çakalyan), yazar, Diyarbakır 1915
24-              Rupen Zartaryan, Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Diyarbakır 1915
25-              Karakin Gozikyan (Yesalem), Manzume gazetesi, NorGyank (Yeni Hayat) dergisi, Trabzon sürgünü, 1915
26-              E. Agnuni (Khaçadur Malumyan), Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Diyarbakır, 5 Mayıs 1915
27-              Krikor Zohrab, gazeteci-yazar, milletvekili, İstanbul 20 Mayıs 1915 sürgünü, Urfa, 15 Temmuz 1915
28-              Mihran Tabakyan, yazar, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Yozgat, Ağustos 1915
29-              Hagop Terziyan (Hagter), gazeteci-yazar, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Yozgat 24 Ağustos 1915
30-              Diran Kelegyan, Sabah gazetesi yayın yönetmeni, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Çankırı, 26 Ağustos 1915
31-              Taniel Varujan, yazar-şair, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Çankırı, 26 Ağustos 1915

32-              Rupen Sevag, (Çilingiryan), Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Çankırı, 26 Ağustos 1915

14 Nisan 2014 Pazartesi

TUTUKLU GAZETECİLERİN LİSTESİDİR


Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu’nun saptamasına göre 14 Nisan 2014 tarihi itibariyle Türkiye cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü bulunan 4’ü imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü 47 gazetecinin isimlerini, görevlerini ve tutuklu bulundukları hapishaneleri; basının ve kamuoyunun, duyarlı kişi ve kurumların bilgisine sunuyoruz...Necati Abay, Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu (TGDP)’nin Sürgündeki Temsilcisi


1-    Abdullah Çetin, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Kurtalan Muhabiri, Diyarbakır D Tipi Cezaevi
2-    Bayram Namaz, Atılım Gazetesi Yazarı, Edirne F Tipi Cezaevi
3-    Cengiz Doğan, Azadiya Welat Gazetesi Nusaybin Muhabiri, Mardin E Tipi Cezaevi
4-    Cüneyt Hacıoğlu, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri
5-    Çetin Kirsiz, Özgür Gelecek gazetesi Erzincan muhabiri, Erzurum H Tipi Cezaevi
6-     Deniz Kılıç, Azadiya Welat Gazetesi Batman Temsilcisi, Batman M Tipi Kapalı Cezaevi
7-    Deniz Kısmetli, Halkın Günlüğü Gazetesi İzmir Temsilcisi, Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi
8-    Dilşah Ercan, Azadiya Welat Gazetesi Mersin Muhabiri, Karataş Kadın Kapalı Cezaevi, Adana
9-    Doğan Karataştan,  Yürüyüş Dergisi Muhabiri, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi
10- Erdal Süsem, Eylül Dergisi Editörü, Edirne F Tipi Cezaevi
11- Erol Zavar, Odak Dergisi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Şair, Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi, ANKARA
12- Ertuş Bozkurt, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Editörü, Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi
13- Ensar Tunca, Azadiya Welat Gazetesi Iğdır Muhabiri, Iğdır Kapalı Cezaevi
14- Fatih Özgür Aydın, Artı İvme Dergisi, Edirne F Tipi Cezaevi
15- Faysal Tunç, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Şırnak Muhabiri, Kalkandere L Tipi Cezaevi
16- Ferhat Çiftçi, Azadiya Welat Gazetesi Gaziantep Temsilcisi, Gaziantep H Tipi Cezaevi
17- Füsun Erdoğan, Özgür Radyo Eski Genel Yayın Koordinatörü, Gebze M Tipi Cezaevi, Gebze/KOCAELİ
18- Gamze Keşkek, Tavır Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi
19- Hamit Duman (Dilbahar), Azadiya Welat Gazetesi Yazarı, Erzurum E Tipi Cezaevi
20- Hasan Kabakulak, Yurt Gazetesi Hatay muhabiri, Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi
21- Hasan Özgüneş, Azadiya Welat Gazetesi Yazarı, Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi
22- Hatice Duman, Atılım Gazetesi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Gebze M Tipi Cezaevi, Gebze/KOCAELİ
23- İzzet Uysal, Özgür Gelecek gazetesi İzmir muhabiri, Kırıklar F Tipi Cezaevi
24- Kaan Ünsal, Yürüyüş Dergisi, Metris Cezaevi
25- Kamuran Sunbat, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Çukurova Eski Muhabiri, Antep H Tipi Cezaevi
26- Kenan Karavil, Radyo Dünya Yayın Yönetmeni, Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi
27- Mazlum Sezer, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Kürkçüler F Tipi Cezaevi, Adana
28- Murat Çiftçi, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Ankara Muhabiri, Şanlıurfa Cezaevi
29- Murat İlhan, Azadiya Welat Gazetesi Diyarbakır Muhabiri, Diyarbakır D Tipi Cezaevi
30- Mustafa Gök, Ekmek ve Adalet Dergisi Ankara Temsilcisi, Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi, ANKARA
31- Nurettin Fırat, Özgür Gündem Gazetesi Yazarı, Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi
32- Nuri Yeşil, Azadiya Welat Gazetesi Dersim Temsilcisi, Elbistan E Tipi Cezaevi
33- Ömer Faruk Çalışkan, Özgür Halk Dergisi Yazı İşleri Müdürü, Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi
34- Ramazan Pekgöz, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Diyarbakır Editörü, Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi
35- Sami Menteş, Yurt gazetesi muhabiri, Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi
36- Sami Tunca, Mücadele Birliği Dergisi Yazı İşleri Müdürü, Metris Cezaevi
37- Sebahattin Sumeli, Özgür Halk Dergisi Editörü, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi
38- Sevcan Atak, Özgür Halk Dergisi Editörü, Karataş Kadın Cezaevi, Adana
39- Seyithan Akyüz, Azadiya Welat Gazetesi Adana Temsilcisi, İskenderun M Tipi Cezaevi
40- Sultan Şaman, Hevîya Jinê Dergisi editörü, Batman M Tipi Kapalı Cezaevi
41- Şahabettin Demir, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Van Muhabiri, Bitlis E Tipi Cezaevi
42- Şükrü Sak, Akıncı Yol ve Baran Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Bolu F Tipi Cezaevi
43- Turabi Kişin, Özgür Gündem Gazetesi Editörü, Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi
44- Tayyip Temel, Azadiya Welat Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni ve Yazarı, Diyarbakır D Tipi Cezaevi
45- Yeliz Kılıç, Yürüyüş Dergisi Muhabiri, Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi
46- Veysel Şahin, Tavır Dergisi Editörü, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi
47- Yüksel Genç, Özgür Gündem Gazetesi Yazarı, Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi


İLETİŞİM: Necati ABAY
Twitter:https://twitter.com/necatiabay