24 Nisan 2021 Cumartesi

Ermeni Soykırımı’nda katledilen Ermeni gazeteci ve yazarların listesiErmeni Soykırımı’nda katledilen Ermeni gazeteci ve yazarların listesi

Bugün 24 Nisan. 24 Nisan 1915’ten 24 Nisan 1921’e tam 106 yıl geçti. 

24 Nisan 1915’te Osmanlı İmparatorluğu’nun İttihat ve Terakki hükümetince düğmeye basıldı. Yüzlerce Ermeni aydınının sürgüne gönderilmesi ile başlayan Ermeni Soykırımı, Ermeni ulusu ve dünya halklarının belleğine, zihinlerinin derinliklerine kapkara bir gün olarak geçti. 

24 Nisan 1915 itibariyle, “tehcir” adı altında sürgün yollarında, resmi ve sivil İttihat ve Terakki hükümeti güçleri tarafından başta Ermeni halkının ileri gelenleri, halk önderleri, gazeteciler, yazarlar, şairler, sanatçılar, hukukçular, öğretmenler, siyasetçiler, milletvekilleri olmak üzere yüz binlerce Ermeni katliamdan geçirildi.

Kimisi gözaltında kaybedildi, kimisi ev ve sokak infazlarında, hapishanelerde, idam sehpalarında katledildi. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun mirasçısı Türkiye Cumhuriyeti devleti ve onun hükümetleri, günümüzde de Kürt halkına karşı soykırım politikalarını sürdüren AKP-MHP faşist iktidarı, Ermeni Soykırımı’nı inkar ederek mirasçısı oldukları bu soykırımın doğrudan suç ortaklarıdır.

1915 Ermeni Soykırımı’nda yaşamlarını yitiren Ermeni halkımızın, Ermeni gazeteci ve yazarlarımızın, Ermeni aydınlarımızın anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum.

24 Nisan 1915 Soykırım saldırısında Ermeni gazeteci ve yazarlar da katledildi.

Adları Krikor Zohrab, Rupen Zartaryan’dı. Siamanto, Yervant Srmakeşhanlıyan’dı. Armen Doryan, Sarkis Minasyan’dı. Sayıları 32’yi buluyordu. Ya gözaltına alındıktan bir süre sonra cesetleri bulundu ya da kendilerinden bir daha haber alınamadı. Halen mezarlarının nerede olduğu da bilinmiyor.

Türkiye ve Kuzey Kürdistan topraklarında gerçekleştirilen Ermeni Soykırımı ile Türkiye ve Kürdistan halklarımız bakımından da halen tam bir yüzleşmenin olduğundan söz edemeyiz. İnsanlık suçuna doğrudan katılmasalar bile katliama seyirci kaldıkları ve dolayısıyla şu veya bu düzeyde sorumluluklarının bulunduğu açıktır.

BU ARAŞTIRMA ERMENİ HALKIMIZA KİŞİSEL BİR ÖZELEŞTİRİDİR

Ermeni Soykırımı sürecinde halkımın da gerekli tepkiyi ortaya koymadığından da hareketle, dahası şu veya bu ölçüde suça ortak olduklarından da hareketle bir Türk sosyalisti olarak, Ermeni Soykırımı ile yüzleşmenin mütevazı bir parçası olarak, soykırımda katledilen Ermeni gazeteciler konusunu araştırmaya başladım. Bu araştırma, Ermeni halkımıza karşı kişisel bir özeleştiri mahiyeti de taşıyor.

Yaptığım araştırmalar sonucu izlerini bulabildiğim (gerçek rakam çok daha fazladır) Soykırım kurbanı 32 Ermeni gazeteci ve yazarın isimlerini, 24 Nisan 1915 Ermeni Soykırımı’yla yüzleşmek isteyenlerin bilgisine ve ilgisine bir kez daha sunuyorum.

Necati Abay, Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu’nun (TGDP) Sürgündeki Temsilcisi

24 Nisan 2021

 

Soykırım Kurbanı 32 Ermeni Gazeteci ve Yazarın isimleri

1- Kevork Ferid, Tasvir’i Efkar gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, akıbeti bilinmiyor.

2- Hovhannes Kazancıyan, gazeteci-yazar, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, akıbeti bilinmiyor.

3- Krikor Torosyan, Dizağik mizah dergisi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Akıbeti bilinmiyor

4- Sarkis Minasyan, Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ayaş, 5 Mayıs 1915

5- Sarkis Suin (Süngücüyan), İravunk (Hak) gazetesi, 1 Haziran 1915’te tutuklandı. Akıbeti bilinmiyor.

6- Nerses Papazyan, (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915

7- Harutyun Şahrigyan, Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, milletvekili, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915

8- Garabed Paşayan Khan, yazar, doktor, milletvekili, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915

9- Levon Larents, Tsayn Hayrenyats (Vatanın Sesi) gazetesi, Murc (Çekiç) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915

10- Simpad Pürad, Pünig gazetesi, Kağapar (Fikir) dergisi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915

11- Hampartsum Hampartsumyan, Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915

12- Keğam Parseğyan, Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915

13- Şavarş Krisyan, Marmnamarz (Beden Eğitimi) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915

14- Siamanto (Adom Yarcanyan), Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915

15- Armen Doryan, yazar, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915

16- Sarkis Parseğyan (Şamil), Aşkhadank (Emek) gazetesi, Ankara 1915

17- Yervant Srmakeşhanlıyan (Yerukhan), gazeteci-yazar, Harput, 1915

18- Tılgadintzi (Hovhannes Hanıtyunyan), gazeteci-yazar, Harput 1915

19- Gagik Ozanyan, Merzifon Halguni dergisi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Sivas 1915

20- Mardiros H. Kundakçıyan, Ceride-i Şarkiye gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Kayseri’de idam edildi.

21- Vıramyan (Onnig Tertsagyan), Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, Van, 1915

22- Dikran Odyan (Aso), Yergir (Ülke) gazetesi, 1915

23- K. Khajag (Karekin Çakalyan), yazar, Diyarbakır 1915

24- Rupen Zartaryan, Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Diyarbakır 1915

25- Karakin Gozikyan (Yesalem), Manzume gazetesi, NorGyank (Yeni Hayat) dergisi, Trabzon sürgünü, 1915

26- E. Agnuni (Khaçadur Malumyan), Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Diyarbakır, 5 Mayıs 1915

27- Krikor Zohrab, gazeteci-yazar, milletvekili, İstanbul 20 Mayıs 1915 sürgünü, Urfa, 15 Temmuz 1915

28- Mihran Tabakyan, yazar, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Yozgat, Ağustos 1915

29- Hagop Terziyan (Hagter), gazeteci-yazar, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Yozgat 24 Ağustos 1915

30- Diran Kelegyan, Sabah gazetesi yayın yönetmeni, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Çankırı, 26 Ağustos 1915

31- Taniel Varujan, yazar-şair, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Çankırı, 26 Ağustos 1915

32- Rupen Sevag, (Çilingiryan), Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Çankırı, 26 Ağustos 1915

 

İLETİŞİM: Necati ABAY

E-posta: necatiabay@gmail.com

Blog: http://tutuklugazeteciler.blogspot.com

Twitter:https://twitter.com/necatiabay

Facebook: http://facebook.com/necati.abay

 


6 Nisan 2021 Salı

6 Nisan 1909’dan bu yana öldürülen 124 gazeteci ve yazarın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz

Uzun yıllardır yapmakta olduğum araştırmaya göre 6 Nisan 1909’dan bugüne 112 yılda 124 gazeteci ve yazar öldürüldü. 

Hasan Fehmi’den Krikor Zohrab, Siamanto, Rupen Zartaryan ve Hrant Dink’e, Sabahattin Ali ve Uğur Mumcu’dan Musa Anter, Gurbetelli Ersöz ve Ersin Yıldız’a, Sabahattin Ali’den Metin Göktepe’ye dek öldürülen 124 gazetecinin anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum.

Gazeteci ve yazarların çoğu, “faili meçhul” adı verilen, aslında devlet güçleri tarafından sokak infazlarıyla, gözaltında kaybetme saldırılarıyla yaşamlarını yitirdiler. 

Saldırıların odağında Türk basını, Kürt basını ve Ermeni basınından muhalif gazeteci ve yazarların bulunduğu görülüyor.

Geleneksel devlet politikası gereği doğrudan cana kasteden bu saldırılar, düşünce ve ifade özgürlüğüne, basın özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına yönelik saldırılardır. 

Gazeteci cinayetlerinde 1915 yılı, 1970’li, 80’li ve 90’lı yıllar belirgin olarak öne çıkıyor. Gazeteci cinayetleriyle tarihsel, toplumsal olgular arasındaki doğrudan bir bağ görülüyor.

Türk basınından gazeteci ve yazarlar, çoğunlukla 1970’li, 80’li, 90’lı yıllarda; Hrant Dink hariç Ermeni basınından gazeteci ve yazarlar 1915 yılında, Ermeni Soykırımı sürecinde, Kürt basınından gazeteci ve yazarların büyük çoğunluğu da 1990-1994 yılları arasında öldürüldü.

24 Nisan 1915’te, İstanbul’da, gözaltı, tutuklama, tehcir (Çankırı’ya sürgün), Soykırım saldırısına maruz kalan 220 Ermeni ileri geleni, Ermeni halk önderi, Ermeni aydını arasında 32 gazeteci ve yazar da bulunuyordu. Hepsi gözaltı-sürgün saldırısında öldürüldü. Krikor Zohrab, Siamanto, Sarkis Minasyan, Armen Doryan, Rupen Zartaryan bunlardan bazılarıydı. Halen çoğunun mezarının nerede olduğu bile bilinmiyor. 19 Ocak 2007 tarihinde İstanbul’da Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Ermeni gazeteci ve yazar Hrant Dink’in katledilmesiyle birlikte, öldürülen Ermeni gazeteci ve yazarların sayısı 33’e yükseldi.

1990-1994 yılları arasında sömürgeci kirli savaşın yoğun olarak sürdüğü Kürt illerinde, Kürt basınından 18 gazeteci ve yazar, çok sayıda gazete dağıtımcısı öldürüldü. 

Musa Anter, Ferhat Tepe, Nazım Babaoğlu, Hüseyin Deniz, Hafız Akdemir Özgür Gündem gazetesinde çalışırken öldürülen Kürt gazeteci ve yazarlardan bazılarıdır. 

Çeşitli zaman kesitlerinde Türk basınından Sabahattin Ali, Recai Ünal, Abdi İpekçi, Çetin Emeç, Turan Dursun, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Metin Göktepe gibi gazeteci ve yazarlar öldürüldü.

Bu topraklarda devlet güçleri  tarafından aralarında gazeteci ve yazarların da bulunduğu binlerce “faili meçhul” cinayet işlendi. “Faili meçhul” cinayetler aydınlatılmalı, tetikçilerin yanı sıra asıl olarak azmettirici devlet güçleri yargılanmalıdır.

Öldürülen 124 gazeteci ve yazarın isimlerini, çalıştığı yayın kuruluşunu, ölüm yeri ve tarihini kronolojik sıralamaya göre bilginize sunuyorum.

Necati Abay

 

Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu’nun (TGDP) Sürgündeki Temsilcisi

6 Nisan 2021

Nisan 1909’dan bu yana öldürülen 124 gazeteci ve yazarın listesi

 

1-                 Hasan Fehmi, Serbesti gazetesi, İstanbul, 6 Nisan 1909

2-                 Ahmet Samim, Sada-yı Millet gazetesi, İstanbul, 9 Haziran 1910

3-                 Zeki Bey, Şehrah gazetesi, İstanbul, 10 Temmuz 1911

4-                 Şair Hüseyin Kami, Alemdar gazetesi, Konya, 1912

5-                 Silahçı Tahsin, Silah gazetesi, İstanbul, 27 Temmuz 1914

6-                 Kevork Ferid, Tasvir’i Efkar gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, akıbeti bilinmiyor.

7-                 Hovhannes Kazancıyan, gazeteci-yazar, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, akıbeti bilinmiyor.

8-                 Krikor Torosyan, Dizağik mizah dergisi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Akıbeti bilinmiyor

9-                 Sarkis Minasyan, Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ayaş, 5 Mayıs 1915 

10-              Sarkis Suin (Süngücüyan), İravunk (Hak) gazetesi, 1 Haziran 1915’te tutuklandı. Akıbeti bilinmiyor.

11-              Nerses Papazyan, (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915

12-              Harutyun Şahrigyan, Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, milletvekili, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915

13-              Garabed Paşayan Khan, yazar, doktor, milletvekili, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915

14-              Levon Larents, Tsayn Hayrenyats (Vatanın Sesi) gazetesi, Murc (Çekiç) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915

15-              Simpad Pürad, Pünig gazetesi, Kağapar (Fikir) dergisi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915

16-              Hampartsum Hampartsumyan, Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915

17-              Keğam Parseğyan, Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915

18-              Şavarş Krisyan, Marmnamarz (Beden Eğitimi) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915

19-              Siamanto (Adom Yarcanyan), Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915

20-              Armen Doryan, yazar, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Ankara 1915

21-              Sarkis Parseğyan (Şamil), Aşkhadank (Emek) gazetesi, Ankara 1915

22-              Yervant Srmakeşhanlıyan (Yerukhan), gazeteci-yazar, Harput, 1915

23-              Tılgadintzi (Hovhannes Hanıtyunyan), gazeteci-yazar, Harput 1915

24-              Gagik Ozanyan, Merzifon Halguni dergisi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Sivas 1915

25-              Mardiros H. Kundakçıyan, Ceride-i Şarkiye gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Kayseri’de idam edildi.

26-              Vıramyan (Onnig Tertsagyan), Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, Van, 1915

27-              Dikran Odyan (Aso), Yergir (Ülke) gazetesi, 1915

28-              K. Khajag (Karekin Çakalyan), yazar, Diyarbakır 1915

29-              Rupen Zartaryan, Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Diyarbakır 1915

30-              Karakin Gozikyan (Yesalem), Manzume gazetesi, NorGyank (Yeni Hayat) dergisi, Trabzon sürgünü, 1915

31-              E. Agnuni (Khaçadur Malumyan), Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Diyarbakır, 5 Mayıs 1915

32-              Krikor Zohrab, gazeteci-yazar, milletvekili, İstanbul 20 Mayıs 1915 sürgünü, Urfa, 15 Temmuz 1915

33-              Mihran Tabakyan, yazar, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Yozgat, Ağustos 1915

34-              Hagop Terziyan (Hagter), gazeteci-yazar, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Yozgat 24 Ağustos 1915

35-              Diran Kelegyan, Sabah gazetesi yayın yönetmeni, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Çankırı, 26 Ağustos 1915

36-              Taniel Varujan, yazar-şair, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Çankırı, 26 Ağustos 1915

37-              Rupen Sevag, (Çilingiryan), Azadamard (Özgürlük Savaşımı) gazetesi, İstanbul 24 Nisan 1915 sürgünü, Çankırı, 26 Ağustos 1915

38-              Hasan Tahsin, Hukuk-u Beşer (insan hakları) gazetesi, İzmir, 15 Mayıs 1919

39-              Mustafa Suphi, Yeni Dünya gazetesinin kurucusu ve başyazarı, Karadeniz (Trabzon açıkları) 28 Ocak 1921

40-              Ethem Nejat, Kurtuluş ve Aydınlık gazetelerinin kurucusu ve yazarı, Karadeniz (Trabzon açıkları) 28 Ocak 1921

41-              Hüseyin Hilmi (İştirakçi veya Sosyalist Hilmi), İştirak (sosyalist)-Medeniyet dergisi, İstanbul, 15 Kasım 1922

42-              Ali Kemal, Peyam-ı Sabah gazetesi, İzmit, 1922

43-              Ali Şükrü Bey, Tan gazetesi sahibi ve başyazarı, Trabzon milletvekili, Ankara 27 Mart 1923

44-              Hikmet Şevket, 1930

45-              Sabahattin Ali, Marko Paşa dergisi, Edirne, 2 Nisan 1948

46-              Adem Yavuz, Anka Ajansı, Kıbrıs, 27 Ağustos 1974

47-              Zeki Erginbay, Teknik Güç dergisi yazı işleri müdürü, İstanbul, 3 Şubat 1977

48-              Hüseyin Şen, Kawa dergisi yazı işleri müdürü, İstanbul, 21 Mart, 1978

49-              Gani Bozarslan, Aydınlık dergisi, 10 Mayıs 1978

50-              Ali İhsan Özgür, Politika gazetesi, İstanbul, 21 Kasım 1978

51-              Cengiz Polatkan, Hafta Sonu gazetesi, Ankara, 1 Aralık 1978

52-              Abdi İpekçi, Milliyet gazetesi, İstanbul, 1 Şubat 1979

53-              İlhan Darendelioğlu, Ortadoğu gazetesi, İstanbul, 19 Kasım 1979

54-              İsmail Gerçeksöz, Ortadoğu gazetesi, İstanbul, 4 Nisan 1980

55-              Ümit Kaftancıoğlu, TRT, İstanbul, 11 Nisan 1980

56-              Muzaffer Fevzioğlu, Hizmet gazetesi, Trabzon, 15 Nisan 1980

57-              Hayrabet Honca, Halkın Birliği gazetesi, Kayseri, 1 Mayıs 1980

58-              Recai Ünal, Demokrat gazetesi, İstanbul, 22 Temmuz 1980

59-              Mevlüt Işıt, Türkiye gazetesi, Ankara, 1 Haziran 1988

60-              Seracettin Müftüoğlu, Hürriyet gazetesi, Nusaybin, 29 Haziran 1989

61-              Sami Başaran, Gazete gazetesi , İstanbul, 7 Kasım 1989

62-              Kamil Başaran, Gazete gazetesi, İstanbul, 7 Kasım 1989

63-              Çetin Emeç, Hürriyet gazetesi, İstanbul, 7 Mart 1990

64-              Turan Dursun, İkibine Doğru ve Yüzyıl dergisi, İstanbul, 4 Eylül 1990

65-              Gündüz Etil, Yeni Günaydın Gazetesi, İstanbul,18 Eylül1991

66-              Mehmet Sait Erten, Azadi-Denk dergisi, Diyarbakır, 3 Kasım 1992

67-              Halit Güngen, İkibine Doğru dergisi, Diyarbakır, 18 Şubat 1992

68-              Cengiz Altun, Yeni Ülke gazetesi, Batman, 24 Şubat 1992

69-              İzzet Kezer, Sabah gazetesi, Cizre, 23 Mart 1992

70-              Bülent Ülkü, Körfeze Bakış gazetesi, Bursa, 31 Mart 1992

71-              Mecit Akgün, Yeni Ülke gazetesi, Nusaybin, 2 Haziran 1992

72-              Hafız Akdemir, Özgür Gündem gazetesi, Diyarbakır, 8 Haziran 1992

73-              Çetin Ababay, Özgür Halk dergisi, Batman, 29 Temmuz 1992

74-              Yahya Orhan, Özgür Gündem gazetesi, Ceylanpınar, Gercüş, 9 Ağustos 1992

75-              Hüseyin Deniz, Özgür Gündem gazetesi, Ceylanpınar, 10 Ağustos 1992

76-              Musa Anter, Özgür Gündem gazetesi, Diyarbakır, 20 Eylül 1992

77-              Yaşar Aktay, Türkiye gazetesi, Hani, 9 Kasım 1992

78-              Hatip Kapçak, Hürriyet gazetesi, Mazıdağı, 18 Kasım 1992

79-              Namık Tarancı, Gerçek dergisi, Diyarbakır, 20 Kasım 1992

80-              Orhan Karaağar, Özgür Gündem gazetesi Van muhabiri, Van, 19 Ocak 1993

81-              Uğur Mumcu, Cumhuriyet gazetesi, Ankara, 24 Ocak 1993

82-              Kemal Kılıç, Özgür Gündem gazetesi, Akçakale-Urfa, 18 Şubat 1993

83-              Mehmet İhsan Karakuş, Silvan gazetesi, Silvan, 13 Mart 1993

84-              Ercan Gürel, HHA, Bergama, 20 Mayıs 1993

85-              İhsan Uygur, Sabah gazetesi, İstanbul, 6 Temmuz 1993

86-              Rıza Güneşer, Halkın Gücü gazetesi, İstanbul, 14 Temmuz 1993

87-              Ferhat Tepe, Özgür Gündem gazetesi, Bitlis, 28 Temmuz 1993

88-              Muzaffer Akkuş, Milliyet gazetesi, Bingöl, 20 Eylül 1993

89-              Ruhi Can Tul, TDN, Kırıkkale, 14 Ocak 1994

90-              Nazım Babaoğlu, Özgür Gündem gazetesi, Siverek-Urfa, 12 Mart 1994

91-              Kamil Koşapınar, Zaman gazetesi, Erzurum, 19 Mart 1994

92-              İsmail Ağay, Özgür Ülke gazetesi, Batman, 29 Mayıs 1994

93-              Erol Akgün, Devrimci Çözüm dergisi, Gebze, 8 Eylül1994

94-              Bahri Işık, Çağdaş Marmara gazetesi, İstanbul, 17 Eylül 1994

95-              Ersin Yıldız, Özgür Ülke gazetesi, İstanbul, 3 Aralık 1994

96-              Onat Kutlar, Cumhuriyet gazetesi, İstanbul, 11 Şubat 1995

97-              Seyfettin Tepe, Yeni Politika gazetesi, Bitlis, 29 Ağustos 1995

98-              Metin Göktepe, Evrensel gazetesi, İstanbul, 8 Ocak 1996

99-              Kutlu Adalı, Yeni Düzen gazetesi, Kıbrıs, 8 Temmuz 1996

100-           Yemliha Kaya, Halkın Gücü gazetesi, İstanbul, 27 Temmuz 1996

101-           Selahattin Turgay Daloğlu, serbest gazeteci, İstanbul, 9 Eylül 1996

    102-            Gurbetelli Ersöz,  Özgür Gündem Gazetesi Genel Yayın YönetmeniBaşûr8 Nisan 1997

103-           Reşat Aydın, Anadolu Ajansı, TRT, 20 Haziran 1997

104-           Ayşe Sağlam, serbest gazeteci, Derince, 3 Eylül 1997

105-           Abdullah Doğan, Candan FM, Konya, 13 Temmuz 1997

106-           Ünal Mesuloğlu, TRT, Manisa, 8 Kasım 1997

107-           Mehmet Topaloğlu, Kurtuluş dergisi, Adana, 1998

108-           Süleyman Yeter, Sömürüsüz Bir Dünya İçin Dayanışma gazetesi, İstanbul, 7 Mart 1999

109-           Ahmet Taner Kışlalı, Cumhuriyet gazetesi, Ankara, 21 Ekim 1999

110-           Önder Babat, Devrimci Hareket dergisi, İstanbul, 3 Mart 2004

          111-                Yaşar Parlak, Silvan Mücadele Gazetesi, 18 Ağustos 2004

112-           Hrant Dink, Agos gazetesi, İstanbul, 19 Ocak 2007

113-           Engin Çeber, Yürüyüş dergisi, İstanbul, 9 Ekim 2008

114-           İsmail Cihan Hayırsevener, Güney Marmara Yaşam Gazetesi (Balıkesir), Bandırma, 19 Aralık 2009

115-           Metin Alataş, Azadiya Welat gazetesi, Adana, 4 Nisan 2010 

116-           Cevdet Kılıçlar, Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) basın bürosu internet editörü, Uluslararası sular, 31 Mayıs 2010

117-           Deniz Fırat, Sterk TV, Med Nüçe TV, İMC TV, Ronahi ve Fırat Haber Ajansı, Maxmur Mülteci Kampı, 8 Ağustos 2014

118-           Kadri Bağdu, Azadiya Welat gazetesi çalışanı, Adana, 14 Ekim 2014

119-           İbrahim Abdulkadir, Suriyeli gazeteci, Urfa’da 15 günde bir yayımlanan Ayn El Vatan gazetesi, Urfa, 30 Ekim 2015 (cinayeti IŞİD/DAİŞ üstlendi.)

120-           Faris Hammadi, Suriyeli gazeteci, Urfa’da 15 günde bir yayımlanan Ayn El Vatan gazetesi, Urfa, 30 Ekim 2015 (cinayeti IŞİD/DAİŞ üstlendi.)

           121-                Rohat Aktaş, Azadiya Welat Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, Cizre’de Şubat 2016’da mahsur kaldıkları bodrum katında devlet güçleri tarafından yakılarak katledildi.

           122-                Tuba Akyılmaz (Nujilyan Erhan), Özgür Politika Gazetesi Yazarı ve Gazeteci, Urfa-Hilvan, 3 Mart 2017’de Türk devleti ve KDP güçlerince Şengal’de silahla ağır yaralandı, 23 Mart 2017’de yaşamını yitirdi.

           123-                Mehmet Aksoy, Gazeteci ve Belgeselci, 26 Eylül 2017, Rakka’da IŞİD tarafından öldürüldü.

           124-                Rızgar Adanmış, ANHA, Sterk TV ve Çira TV Muhabiri, 12 Ekim 2017’de Deyrezor’da IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda yaralandı, 18 Aralık 2017’de yaşamını yitirdi.

 

İLETİŞİM: Necati ABAY

E-posta: necatiabay@gmail.com,

Blog: http://tutuklugazeteciler.blogspot.com,

Twitter: https://twitter.com/#!/necatiabay

 

Facebook: Necati Abay

 

8 Mart 2020 Pazar

Tutuklu ve Hükümlü Gazetecilerin Listesidir


Tutuklu ve Hükümlü Gazetecilerin Listesidir
Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu (TGDP)’nin saptamasına göre 8 Mart 2020 2020 tarihi itibariyle Türkiye cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü bulunan 32si imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü 200 gazetecinin isimlerini, görevlerini ve tutuklu bulundukları hapishaneleri; basının ve kamuoyunun, duyarlı kişi ve kurumların bilgisine sunuyoruz...

Necati Abay, Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu (TGDP)’nin Sözcüsü

 1. Abdulkadir Turay, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi
 2. Abdullah Kaya, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Ağrı Diyadin Cezaevi
 3. Abdullah Kılıç, Meydan Gazetesi,
 4. Abdurrahim Ersöz, Cihan Haber Ajansı ve Zaman Gazetesi Antalya Muhabiri,
 5. Ahmet Altan, Gazeteci-Yazar, 
 6. Ahmet Çiftçi, TRT İstanbul Haber Merkezi Muhabiri, Sicil No: 16692,
 7. Ahmet Karakaş, TRT Ankara Haber Merkezi Muhabiri, Sicil No: 17038, 
 8. Ahmet Memiş, Gazeteci, Haberdar İnternet Sitesi, Silivri Cezaevi
 9. Ahmet Metin Sekizkardeş, Zaman Gazetesi, Gazeteci-Yazar,
 10. Ahmet Torun, TRT Haber Dairesi Editör, Sincan Cezaevi
 11. Ahmet Yavaş, TRT (Erzurum),
 12. Akın Aydın, TRT Erzurum Muhabiri, Sicil No: 16585, Erzurum Cezaevi
 13. Alaattin Güner, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar,
 14. Alaattin Kaya, Zaman Gazetesi İmtiyaz Sahibi, 
 15. Ali Ahmet Böken, TRT Haber Koordinatörü, Sicil No: 16283, Sincan L Tipi Cezaevi
 16. Ali Akkuş, Zaman Gazetesi Genel Yayın Editörü, Silivri Cezaevi
 17. Ali Aşikar, Azadiya Welat Gazetesi, 
 18. Ali Sertaç, TRT Ankara Yayın Görevlisi, Sicil No: 16561, 
 19. Ali Suat Günek, TRT Ankara Yayın Görevlisi, Sicil No: 16774, 
 20. Ali Ünal, Zaman Gazetesi, 
 21. Ali Yüce, TRT Radyosu Yayın Şefi, Sincan L Tipi Cezaevi
 22. Alptekin Dursunoğlu, Yakın Doğu Haber Genel Yayın Yönetmeni, 
 23. Asım Kartal, TRT Ankara Yayın Görevlisi, Sicil No: 16899, 
 24. Aslı Ceren Aslan, Özgür Gelecek Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, Urfa 2 Nolu T Tipi Cezaevi
 25.  Aydın Keser, Yeni Yaşam Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü,
 26. Ayhan Demir, Çalıdran Ajans İmtiyaz Sahibi, Van T Tipi Kapalı Cezaevi
 27. Ayhan Karahan, Bodrum Çevre Platformu Sözcüsü, Gazeteci,
 28. Aykut Yıldır, TRT İstanbul Haber Merkezi Muhabiri, Sicil No: 16073, 
 29. Ayşenur Parıldak, Zaman Gazetesi, Ankara Kadın Kapalı Cezaevi
 30. Aytekin Gezici, Gazeteci-Yazar, Adana-Kürkçüler E Tipi Kapalı Cezaevi
 31. Aziz Oruç, 
 32. Barış Ceyhan, Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi 
 33. Barış Pehlivan, Odatv Genel Yayın Yönetmeni 
 34. Barış Terkoğlu, Odatv Haber Müdürü, 
 35. Bayram Kaya, Zaman Gazetesi Muhabiri, 
 36. Beşir Elmas, TRT Ankara Spikeri, Sicil No: 16114, 
 37. Beytullah Özdemir, Zaman Gazetesi ve Cihan Haber Ajansı Düzce Temsilcisi, 
 38. Bülent Ulu, Cumhuriyet Gazetesi,
 39. Cavit Atasever, TRT Ankara Merkez Haberler Eski Müdürü, Sicil No: 16339, Çorum Cezaevi
 40. Cebrail Parıltı, Anadolu Ajansı (AA) Derik Muhabiri, Mardin Kapalı Cezaevi 
 41. Cemal Azmi Kalyoncu, Gazeteci ve Yazarlar Vakfı,
 42. Ceren Taşkın, Hatay Ses Gazetesi, Eski Yazı İşleri Müdürü, 
 43. Cevdet Akgün, Zonguldak Halkın Sesi Gazetesi, Zonguldak Beycuma Cezaevi
 44. Cihangir Çetin, TRT Bursa Muhabiri, Sicil No: 16963, 
 45. Cihat Ünal, Cihan Haber Ajansı ve Zaman Gazetesi Antalya Muhabiri,
 46. Cuma Kaya, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar,
 47. Cuma Ulus, Millet Gazetesi Yayın Koordinatörü,
 48. Cumali Çaygeç, TRT Şeş Eski Haber Müdürü, Sicil No: 15883, Ankara Sincan Cezaevi
 49. Cüneyt Arat, Rotahaber Köşe Yazarı, 
 50. Çağdaş Büyükbaş, Proleter Devrimci Duruş dergisi sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü
 51. Eda Akıllı Şanlı, Bizim Antalya İnternet Sitesi Muhabiri,
 52. Efnan Yılan, TRT İstanbul Haber Merkezi Muhabiri, Sicil No: 16967, İstanbul Silivri Cezaevi
 53. Emin Demir, Serbest Gazeteci, 
 54. Emre Soncan, Zaman Gazetesi Cumhurbaşkanlığı Muhabiri, 
 55. Enes Bora, TRT İstanbul Muhabiri, Sicil No: 16833, 
 56. Enis Öznük, Zaman Gazetesi Bursa Temsilcisi, Bursa Cezaevi
 57. Ercan Baysal, Star Gazetesi Ekonomi Muhabiri, Tarsus Cezaevi
 58. Ercan Gün, Fox TV Haber Müdürü,
 59. Erdal Dizman, TRT Ankara Yayın Görevlisi, Sicil No: 16719, 
 60. Erdal Süsem, Eylül Dergisi Editörü, Edirne F Tipi Cezaevi
 61. Erdal Şen, Meydan Gazetesi Yazı İşleri Müdürü,
 62. Ergin Doğru, Dersim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, Elazığ E Tipi Cezaevi
 63. Erol Yüksel, TRT Haber Dairesi Başkan Yardımcısı, Sincan L Tipi Cezaevi
 64. Erol Zavar, Odak Dergisi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi, ANKARA
 65. Ersin Demirci – Eski Cihan Haber Ajansı ve Zaman Gazetesi Erzurum Bölge Müdürü, Bursa Cezaevi
 66. Ersin Şanlı, TRT Yurt Haber Müdürü, Sicil No: 15080, Sincan L Tipi Cezaevi
 67. Ertan Rıdha, TRT İstanbul Haber Merkezi Muhabiri, Sicil No: 16715, Silivri Cezaevi
 68. Esalettin Gül, Eski Cihan Haber Ajansı ve Zaman Gazetesi Erzurum Bölge Müdürü, Van Kapalı Cezaevi
 69. Eyüp Eren, TRT Ankara Muhabiri, Sicil No: 16680, 
 70. Fahri Öztoprak, Zaman Gazetesi Erzurum Bölge Temsilciliği, Erzurum H Tipi Cezaevi
 71. Faruk Akkan, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar,
 72. Ferhat Çiftçi, Azadiya Welat Gazetesi Gaziantep Temsilcisi, Gaziantep H Tipi Cezaevi
 73. Ferhat Parlak, Silvan Mücadele Gazetesi Sahibi 
 74. Ferhat Yazıcı, TRT Ankara Yurt Haberleri Eski Editörü, Sicil No: 15420, Afyon Dinar Cezaevi
 75. Fevzi Yazıcı, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar,
 76. Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Türksolu Gazetesi yazarı,
 77. Gökmen Ulu, Sözcü Gazetesi İzmir Muhabiri,
 78. Gurbet Çakar, HEVİ Kadın Dergisi, 
 79. Gültekin Avcı, Bugün köşe yazarı,
 80. Habib Güler, Zaman Gazetesi Muhabiri,
 81. Hakan Aksel, TRT Haber Kanalı Koordinatör Yardımcısı, Sincan L Tipi Cezaevi
 82. Hakan Taşdelen, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar,
 83. Halil İbrahim Mert, TRT Erzurum Yayın Görevlisi, Sicil No: 15570, Erzurum Cezaevi
 84. Hamit Dilbahar, Azadiya Welat Gazetesi Yazarı, Erzurum H Tipi Cezaevi
 85. Hamza Güneri Gök, TRT Haber Spikeri, Sicil No: 16180,
 86. Hanım Büşra Erdal, Zaman Gazetesi Muhabiri, Yeni Hayat yazarı, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi
 87. Harun Çümen, Zaman Gazetesi Ekonomi Editörü, Balıkesir Cezaevi
 88. Hasan Basri Erden, TRT Ankara Muhabiri, Sicil No: 15793, Ankara Sincan Cezaevi
 89. Hasan Bostan, TRT Ankara Yayın Görevlisi, Sicil No: 16925, 
 90. Hasan Çelik, TRT Ankara Yayın Görevlisi, Sicil No: 17167, 
 91. Hasan Taşar, TRT Ankara Muhabiri, Sicil No: 16613, 
 92. Hatice Duman, Atılım Gazetesi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi, İstanbul 
 93. Hayati Yıldız, Azadiya Welat Gazetesi, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi
 94. Hidayet Karaca, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı, Silivri 9 Nolu F Tipi Cezaevi
 95. Hüdaverdi Yıldırım, Can Erzincan TV Editörü, Silivri Cezaevi
 96. Hülya Karakaya, Özgür Halk Dergisi Yazı işleri Müdürü, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi
 97. Hülya Kılınç, Odatv Muhabiri,
 98. Hüsamettin Kıroğlu, TRT Ankara Yurt Haberler Eski Editörü, Sicil No: 15092, 
 99. Hüseyin Aydın, Cihan Haber Ajansı Muhabiri,
 100. Hüseyin Turan, Zaman Gazetesi, Gazeteci-Yazar,
 101. İbrahim Öztürk, TRT Ankara Muhabiri, Sicil No: 16611, 
 102. İhsan Yaşar,  Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi İmtiyaz Sahibi, 
 103. İlker İlkan, Azadiya Welat Gazetesi, 
 104. İsmail Ufakdemir, TRT Ankara Muhabiri, Sicil No: 16142, 
 105. Kamuran Sunbat, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Çukurova Eski Muhabiri, Şırnak T Tipi Cezaevi
 106. Kazım Canlan, Özgür Düşünce Dergisi, Tarsus Cezaevi
 107. Kemal Sancılı, Özgür Gündem gazetesi İmtiyaz Sahibi
 108. Kenan Baş, Cihan Haber Ajansı ve Zaman Gazetesi Antalya Muhabiri,
 109. Kenan Karavil, Radyo Dünya Genel Yayın Yönetmeni, Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi
 110. Kudret Özal Aksoy, TRT Erzurum Muhabiri, Sicil No: 16643, Erzurum Cezaevi
 111. Lokman Erdoğan, Çorum Manşet Gazetesinin Sahibi, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi
 112. Mahsun Şoreş Olçen, Azadiya Welat Gazetesi Editörü, 
 113. Mediha Olgun, Sözcü Gazetesi İnternet Sorumlu Müdürü, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi 
 114. Mehmet Ali Çelebi,  Özgürlükçü Demokrasi gazetesi editörü, 
 115. Mehmet Ali Genç, Atılım Gazetesi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü, Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi
 116. Mehmet Ariaslan, Zaman ve Cihan Haber Ajansı Amasya Temsilcisi, Amasya Cezaevi
 117. Mehmet Aslan, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi
 118. Mehmet Baransu, Taraf Gazetesi Yazarı, Silivri 9 Nolu F Tipi Cezaevi
 119. Mehmet Bilal Çolak, TRT Dış Yayınlar Editörü,
 120. Mehmet Çağrı, Radyo Munzur Genel Yayın Yönetmeni
 121. Mehmet Dener, Şanlıurfa.com Haber Müdürü, 
 122. Mehmet Dursun, serbest gazeteci, Van
 123.  Mehmet Ferhat Çelik, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
 124. Mehmet Güleş, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi
 125. Mehmet Sıddık Damar, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi
 126. Mevlüt Yaman, TRT Ankara Yayın Görevlisi, Sicil No: 16917, 
 127. Miktat Algül, Mezitli FM Genel Yayın Koordinatörü, Sincan 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi
 128. Mizgin Çay, Radyo Karacadağ,
 129. Muhammed Cavit Meriç, TRT Erzurum Yayın Görevlisi, Sicil No: 17082, Gaziantep Cezaevi
 130. Muhammet Kara, TRT, Silivri Cezaevi
 131. Murat Avcıoğlu, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar, 
 132. Murat Çapan, Nokta Dergisi Yazı İşleri Müdürü, 
 133. Murat Dağdeviren, Demokrat Gebze Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, Kandıra T1 Tipi Kapalı Cezaevi
 134. Murat Öztürk, Çorum Manşet Gazetesinin Yazı İşleri Müdürü, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi
 135. Murat Uçar, Zaman, Gazetesi ve Aksiyon Dergisi Muhabiri, Hatay Cezaevi
 136. Mustafa Altıntaş, TRT Ankara Yayın Görevlisi, Sicil No: 16486, 
 137. Mustafa Ergüven, TRT Haber Editör, Kayseri Cezaevi
 138. Mustafa Erkan Acar, Bugün Gazetesi Haber Müdürü,
 139. Mustafa Gök, Ekmek ve Adalet Dergisi Ankara Temsilcisi, Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi, ANKARA
 140. Mustafa Göktaş, Özgür Gündem Gazetesi
 141. Mustafa Özdemir, TRT Ankara Yayın Görevlisi, Sicil No: 16717, 
 142. Mustafa Pınar, TRT Ankara Muhabiri, Sicil No: 16746, 
 143. Mustafa Ünal, Zaman Gazetesi Ankara Temsilcisi, 
 144. Mustafa Yazkan, TRT Ankara Spikeri, Sicil No: 15819, 
 145. Mutlu Çölgeçen, Millet gazetesi Yazı İşleri Koordinatörü,
 146. Mutlu Özay, Zaman Gazetesi
 147. Muzaffer Madak, Samanyolu Haber Ankara İstihbarat Şefi, Silivri CezaeviMümtazer Türköne, Akademisyen-Yazar, 
 148. Nedim Türfent, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Hakkari Cezaevi
 149. Niyazi Özkan, TRT Ankara Yayın Görevlisi, Sicil No: 16790, 
 150. Nizamettin İzgi, Batman Gazetesi Sahibi, 
 151. Nuh Gönültaş, Bugün Gazetesi Köşe Yazarı, Silivri Cezaevi
 152. Nuri Durna, Nuri Durna, TRT Erzurum Yayın Görevlisi, Sicil No: 17087, Van Cezaevi
 153. Nuri Yeşil, Azadiya Welat Gazetesi Dersim Temsilcisi, Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevi
 154. Oğuz Usluer, Haber Türk TV eski Haber Koordinatörü,
 155. Olgun Matur, Bizim Antalya İnternet Sitesi Muhabiri, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi
 156. Onur Fazıl Soydal, Yerel Antalya Gazetesi Sahibi,
 157. Osman Zeybek, TRT Ankara Muhabiri, Sicil No: 17074, Erzurum Cezaevi
 158. Ömer Faruk Aydemir, İhlas Haber Ajansı (İHA) eski İstihbarat Şefi
 159. Ömer Özdemir, Cihan Haber Ajansı ve Zaman Gazetesi Antalya Muhabiri,
 160. Öner Erek,  Çorum Zaman Gazetesi ve Cihan Medya Temsilcisi, Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi
 161. Özcan Keser, TRT Muhabiri, Sicil No: 16599, Ankara Sincan Cezaevi
 162. Özgür Sazlık, Umut Gazetesi Editörü, 
 163. Özkan Mayda, Cihan Haber Ajansı ve Zaman Gazetesi Antalya Muhabiri,
 164. Ramazan Alkan, Yeni Akit Muhabiri,
 165. Ramazan Demir, TRT Ankara Yayın Görevlisi, Sicil No: 16639, 
 166. Resul Cengiz, Eski Zaman Gazetesi Denizli muhabiri,
 167. Sadık Demir, Radyo Karacadağ, 
 168. Sadık Topaloğlu, Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri,
 169. Sadiye Eser,  Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri,
 170. Salih Erbekler, Radyo Karacadağ,
 171. Sami Tunca, Mücadele Birliği Dergisi Yazı İşleri Müdürü, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi
 172. Sedat Laçiner, Haberdar Haber İnternet Sitesi Yazarı, Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi
 173. Selçuk Çelik, TRT Ankara Muhabiri, Sicil No: 16159, Ankara Sincan Cezaevi
 174. Selma Tatlı, Zaman Gazetesi Muhabiri, Gebze Kadın Kapalı Cezaevi
 175. Serkan Aydemir, Bitlis Aktüel gazetesi muhabiri, Bitlis E Tipi Cezaevi
 176. Serkan Canbaz, TRT Ankara Yayın Görevlisi, Sicil No: 17129, 
 177. Serkan Sedat Güray, Burç FM, Silivri Cezaevi
 178. Servet Dağ, TRT Ankara-Diyarbakır Eski Haber Müdürü, Sicil No: 15907, Ankara Sincan Cezaevi
 179. Seyid Kılıç, TRT İstanbul Muhabiri, Sicil No: 16527, Silivri Cezaevi
 180. Sezai Yavaş, TRT Ankara-Diyarbakır Müdürü, Sicil No: 15090, Ankara Sincan Cezaevi
 181. Seyithan Akyüz, Azadiya Welat Gazetesi Adana Temsilcisi, İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi
 182. Şahabettin Demir, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri, Van Erciş Açık Cezaevi
 183. Soner Karabulut, Gazeteci, 
 184. Songül Yücel, Önsöz Dergisi Genel Yayın Yönetmeni,
 185. Şeref Yılmaz, Zaman Gazetesi, Gazeteci-yazar,
 186. Şule Rıdha, TRT İstanbul Muhabiri, Sicil No: 16671, Ankara Sincan Cezaevi
 187. Ufuk Şanlı, Vatan Gazetesi Yazarı, 
 188. Uğur Yıldız, TRT İstanbul Yayın Görevlisi, Sicil No: 16723, 
 189. Ünal Tanık- RotaHaber internet sitesi genel yayın yönetmeni
 190. Vahit Yazgan, Zaman Gazetesi Ege Temsilcisi, 
 191. Vedat Demir, Eski Yarına Bakış yazarı,
 192. Veli Sami Al, TRT İstanbul Spikeri, Sicil No: 17002, 
 193. Yakup Çetin, Zaman Gazetesi Muhabiri, 
 194. Yasir Kaya, Fenerbahçe Tv Haber Müdürü,
 195. Yavuz Şimşek, TRT Erzurum Muhabiri, Sicil No: 16713, Erzurum Cezaevi
 196. Yener Dönmez, Habervaktim Sitesi Sahibi,
 197. Yetkin Yıldız, Aktif Haber,
 198. Yılmaz Kahraman, Özgür Halk Dergisi Editörü, Silivri 5 Nolu F Tipi Cezaevi
 199. Zafer Özcan, Bugün Gazetesi Ekonomi Editörü, 
 200. Ziya Ataman, Dicle Haber Ajansı (DİHA) Stajyer Muhabiri, Van M Tipi Kapalı Cezaevi

İLETİŞİM: Necati ABAY
Twitter:https://twitter.com/necatiabay