18 Ekim 2013 Cuma

Avrupa Barış ve Demokrasi Meclisi (ABDEM)’in işlevselliğiAvrupa Barış ve Demokrasi Meclisi (ABDEM)’in işlevselliği
Necati ABAY
Eylül 2013

Avrupa Barış ve Demokrasi Meclisi (ABDEM), 1 Eylül dünya barış gününde seçilmiş kurucu üyelerin katılımıyla Almanya’nın Düsseldorf kentinde yaptığı ilk toplantıda önemli kararlar aldı.
Kararların alınmasında 29-30 Haziran tarihleri arasında Brüksel’de gerçekleştirilen Barış ve Demokrasi Konferansı kararları ve perspektifleri tayin edici rol oynadı.
Sonuç bildirgesinde, Avrupa barış ve demokrasi güçlerini Türkiye, Mezopotamya ve Kürdistan’da sürdürülen özgürlük, barış ve demokrasi mücadelesine sahip çıkmaya çağrıldı. Suriye’ye yönelik emperyalist müdahale ve saldırıya karşı barış ve demokrasi güçlerine seslerini yükseltmesini istedi.
Rojava’da (Batı Kürdistan) Kürt halkının gerçekleştirmiş olduğu devrimin, aynı zamanda Ortadoğu halklarının da devrimi olduğu saptamasını yaparak Rojava devrimini sahiplenmenin hayati önemine dikkat çekildi.
Özellikle belirtmek gerek ki, ABDEM işlevsel bir meclis olduğu ölçüde rol ve misyonunu yerine getirebilir.
Birincisi; çok açık ki, Avrupa Barış ve Demokrasi Meclisi (ABDEM)’in çağrılarının yaşam bulmasında asli unsur veya en önemli temel faktör, eylem ve etkinliklere öncelikle bileşeni olan kurum ve kuruluşların kitlesini harekete geçirebilme becerisi ve yeteneğini gösterebilmesidir.
Bu türden geniş bileşenlerin, parti, örgüt ve kurumların kitlesiyle olması gereken düzeyde ilişkilenemediği, örtüşemediği durumda patinaja saplanabilir ve dolayısıyla rolünü istenen düzeyde oynayamaz. ABDEM’in Türkiye’deki Halkların Demokratik Kongresi (HDK) deneyiminden dersler çıkarması bu bakımdan bir zorunluluktur.
İkincisi; ABDEM, sürmekte olan barış süreci, Kürt sorunu, Avrupa’da yaşayan göçmenlerin sorunu, en genelde özgürlük ve demokrasi mücadelesi alanına giren gündemlere müdahale etme konusunda politik reflekse sahip olduğu ölçüde, miting, yürüyüş, gece, kitlesel basın açıklamaları, imza kampanyası, standlar, çadırlar vb. araçları etkili bir tarzda devreye sokabildiği ölçüde işlevsellik kazanır.
Üçüncüsü; ABDEM, Barış ve Demokrasi Konferansı kararlarında da belirtildiği gibi, başkaca kurum ve kuruluşları bünyesine dahil etme konusunda sistematik bir çaba ve yönelim içerisinde olduğu ölçüde işlevsellik kazanır.
Dördüncüsü; ABDEM, Avrupalı ilerici parti ve örgütlerle, parlamenterlerle ilişkilerini güçlendirdiği, ortak yapılabilecek etkinlikleri birlikte yapma konusunda bilinçli ve iradi bir yönelim içerisinde olduğu ölçüde, Avrupa halklarının desteğini alabilir ve bu da işlevselliğini güçlendirici rol oynar.
Beşincisi; ABDEM’in oluşturduğu komisyonlar işlevli olduğu ölçüde rol ve misyonunu yerine getirme konusunda mesafe alır.
Altıncısı; ABDEM mesajlarını yazılı ve görsel medyanın yanı sıra sosyal medya üzerinden de duyurulmasına, açıklamalarını tüm Avrupa dillerinin yanı sıra Kürtçe ve Türkçe olarak çevrilip yerli ve göçmen halklarımıza ulaştırılmasına önem vermesi gerekiyor.
Yedincisi; güncel bir görev bakımından ABDEM’in savaşa karşı mücadelede de önemli bir rol oynayabilir. Bu ABDEM’in hem işlevsel olmasını sağlar hem de enternasyonal ilişkiler kurmasında önemli bir fırsat yaratır.
Avrupa Barış ve Demokrasi Meclisi, işin başında rol ve misyonuna uygun konumlandığı ölçüde işlevsellik kazanır, aksi halde bilinen bir dizi işlevsiz kurumdan farkı kalmaz!..